Næste info møde bliver til efteråret

men du er altid velkommen til at kontakte os på mail: mnv.odense@gmail.com

Vi holder det i Filosofhaven 12-14.
Her vil bestyrelsen og nogle medlemmer fortælle om vores forening.
Foreningen vil være vært med kaffe/te og kage.

Infomødet 20 april var også godt besøgt

Infomøde 6 september 2021

Var godt besøgt af gæster & medlemmer

Kommende infomøde vil blive annonceret i ugeavisen, kultunauten og her på hjemmesiden.

Du kan også skrive til nedenstående mailadresse hvis du ønsker flere oplysninger.