Bestyrelsesmøde     d.9-5 2022.

Konstituering af bestyrelsen:

Holger holder en pause det næste halve års tid,

*Jytte træder ind som konstitueret Formand

* Næstformand er Jette  

* Kasserer Marion O

* Sekretær Merri N.

* 1.supelant Cornelia bliver bestyrelses- medlem og Jørn I er suppleant.

Referatet fra sidst:    gennemgået og Godkendt

Økonomi :  gennemgået og Godkendt

Fremtidige arrangementer :  Fest Udvalget mødes i Maj for at arrangerer en  Spiseaften i nærmeste fremtid !  

d.11 September er der Fjordens dag i Klintebjerg.

Til arrangementer for medlemmer der kræver lokaleleje m.m. er tilskuddet hævet til max. 1.500 kr.  derudover skal arrangementet hvile i sig selv!

Marion informerede om en § 79 i Odense Kommune Ældre og Handicap afd. hvor der måske kunne være mulighed for at ansøge om ”tilskud” til udflugter m.m.   Hun undersøger det nærmere .

 Nyt Info møde bliver engang i oktober, dato endnu ikke fastlagt ….

Næste Bestyrelsesmøde: d.5/9 hos Jytte P.

evt.:   vi var igen omkring lokale muligheder til nogle af vores arrangementer, Jytte forslog at vi undersøgte mulighederne i Bolbro bruger Hus, og det er vi i skrivende stund ved at undersøge!         

Referent:   Merri N.

Næste møde 9 maj

Konstituering af bestyrelse efter generalforsamlingen og drøftelse af generalforsamlingens referat.

Næste møde er 9 maj 2022.

Der skal aflægges regnskab 2021 og lægges budget for 2022.

Aftales tilskud til diverse medlemsaktiviteter.

Planlægning af generalforsamling, infomøde & 25 års jubilæum.