Mød nye venner

1997-2022

Vi har holdt 25 års jubilæum

Det er med beklagelse at måtte meddele

at foreningen stopper ved udgangen af 2023.

Det er det faldende medlemstal og

dermed faldende aktiviteter der har gjort

at foreningen har truffet denne beslutning.

Har du brug for mere oplysning så kontakt på mnv.odense@gmail.com